Đánh giá của Maii

Maii 6

Đối với fan của Ranh Giới thì phim hẳn là giải trí cũng tạm. Bối cảnh khá tốt, mặc dù một số chi tiết nhỏ chưa chỉn chu. Âm nhạc hay và một số cảnh mang lại cảm giác hoài niệm. Tuy nhiên, phim chưa tốt ở nhiều chỗ như cắt cảnh tồi, nhịp phim lê thê và dài dòng làm người xem mệt mỏi. Thoại đôi chỗ còn ngô nghê. Với một phim đầu tay thì đây không hẳn là thảm họa, nhưng còn cần phải cố gắng nhiều.