Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Có những đứa lớn tồng ngồng mà vẫn trẻ con, còn những đứa tí teo mà già khụ.
90% mấy đứa có em đều ghét nó, bởi nó cướp hết tình thương của mọi người.
Giờ đây, chó đang xâm chiếm hành tinh này (loài mèo vẫn không đội trời chung với chó).
Bạn có tìm thấy mình trong bộ phim nay không? Coi xong nhớ hồi bé thế.