Đánh giá của KNTT

KNTT 8

Đơn giản, hài hước và đánh đúng vào ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh, The Grinch là một bộ phim dành cho tất cả mọi người dù là người lớn hay con nít!