Đánh giá của LeHoaiKid

LeHoaiKid 10

Phim hay và hài. Cảm thấy rất có ý nghĩa, đó là việc không nên trốn tránh xã hội mà phải dũng cảm can đảm đối đầu với tất cả các mối nguy hiểm.