Đánh giá của MaiTruong

MaiTruong 5

Dù phần 1 hay phần 2 thì mình đều thấy nội dung phim hơi nhạt. Chỉ dễ thương ở những nhân vật 4 chân và 2 chân trong phim, ngoài ra thì không gì để lại ấn tượng cho mình. Nó không phải kiểu sâu sắc nhưng coi chỉ để nhìn những nhân vật đó dễ thương đến mức nào thì cũng tạm được.
Phim đúng là cho trẻ con xem, đơn giản và nhẹ nhàng. Không hiểu sao mình thấy bản lồng tiếng không hay và không vui lắm đâu, hơi nhạt.
Cuối phim cũng gửi lại được một thông điệp nhỏ.

Dù sao đi coi để giải trí và không quá nặng nề tiểu tiết thì phim này cũng đạt rồi.