Đánh giá của Maii

Maii 6

Phim hơi nhạt, ko có gì đặc sắc, nhiều tình tiết bị bỏ ngỏ. Xem giải trí vừa đủ.