Đánh giá của 1683238735196070

1683238735196070 7

Bộ phim khá hay nội dung và xuất sắc về trang phuc + nhân vật, truyền tải được những thông diệp ý nghĩa trong cuộc sống, tình tiết dễ hiểu và đoạn bí mật được sáng tỏ cũng khá là bất ngờ, nhìn chung bộ phim khá ổn 7/10.