Đánh giá của Maii

Maii 5

Phim hường phấn, hình ảnh dễ thương nhưng nội dung nhạt, không có gì hấp dẫn.