Đánh giá của PrinceZac

PrinceZac 10

Hay, sáng tạo về nội dung, kịch bản & phần âm thanh xuất sắc, diễn xuất thì khỏi chê.