Panic Room

Panic Room

Ba tên trộm đột nhập một ngôi nhà ở New York hòng lấy đi một đống cổ phiếu trị giá nhiều triệu dollar. Âm mưu của chúng bị cản trở bởi một thiếu phụ và đứa con gái ốm yếu của cô.


Thể loại: Drama, Thriller, Crime, Suspense
Đạo diễn: David Fincher

Diễn viên

Jodie Foster

Meg Altman

Kristen Stewart

Sarah Altman

Jared Leto

Junior

Patrick Bauchau

Stephen Altman

Ann Magnuson

Lydia Lynch

Ian Buchanan

Evan Kurlander

Paul Schulze

Officer Keeney

Mel Rodriguez

Officer Morales

Richard Conant

SWAT Cop

Paul Simon

SWAT Cop

Victor Thrash

SWAT Cop

Ken Turner

SWAT Cop

Xem thêm