Đánh giá của kkpham

kkpham 9

Vũ trụ bao la. Con người nhỏ bé. Và cô đơn. Một bộ phim miêu tả sự cô đơn và nỗi buồn đến tuyệt vọng.