Đánh giá của SarahTran

SarahTran 2

Xem phim mà chỉ biết thở dài. 2019 rồi còn làm cái phim kiểu này. Thoại siêu dở và cứng nhắc. Nữ chính và nữ phụ diễn tệ. Thời nào rồi mà còn lấy body sexy ra để câu view. Chưa kể mấy món hài trong phim lố lăng và dơ hết biết. Ráng dữ lắm mới coi được hết phim rồi đi về :)