Đánh giá của SarahTran

SarahTran 7

Lúc đầu nghe qua cái tựa mình tưởng phim chỉ là kiểu hài hước bình thường, không ngờ phim lại có nhiều yếu tố cảm động và sâu sắc đến vậy. Cơ mà cách lồng ghép các chi tiết hài hước và cảm động còn hơi gượng và hơi không liên quan mấy. Nếu tách ra làm một phim hài hước hẳn hoặc cảm động hẳn sẽ hay hơn nhiều. Mình ghét cái tựa phim dịch ra tiếng Việt quá trời quá đất, vừa tào lao hết sức!