Đánh giá của VLynd

VLynd 10

Một bộ phim ngọt ngào dễ thương nhưng những phút cuối sẽ khiến những trái tim đã và đang yêu phải thổn thức.