Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 10

Vừa xem xong. Cảm xúc như muốn vỡ òa luôn!
Chắc chắn phim này được đề cử giải oscar và có thể là chủ nhân của giải này. Nhìn Tom giải cứu thế giới mà cảm động muốn khóc luôn. Thấy Tom tội quá! :'(