Đánh giá của SarahTran

SarahTran 5

Nội dung của phim tạm được, nhưng mạch phim không đồng đều và bố cục không cân xứng. Đoạn đầu thì lan man, dài lê thê, không điểm nhấn, đoạn sau thì kết thúc quá nhanh và cụt lủn khiến người xem mất hứng. ( Mà thôi kết thúc nhanh cũng đúng để còn đi về). Phim kết thúc với nhiều vấn đề chưa được giải quyết nhưng mong là sẽ không có phần 2.