Đánh giá của Ivy_Trat

Ivy_Trat · 5

Là sự kết hợp chưa hoàn hảo giữa hàng loạt bộ phim Maze Runner, Divergen, Hunger Game và X-men.

Nội dung còn hạn chế, kĩ xảo đơn giản, nhấn mạnh yếu tố tình cảm tuổi mới lớn, Trí Lực Siêu Phàm chưa đạt đến ngưỡng xuất sắc. Bù lại, phim thích hợp cho những ngày cuối tuần cần sự giải trí nhẹ nhàng.