Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 1

Chưa bao giờ coi một bộ phim nào vừa buồn cười vừa buồn ngủ lại vừa buồn ... tè như phim này. =))