Đánh giá của phongviet

phongviet

Nguyễn Phong Việt

Nhà thơ - nhà báo tự do

Thông điệp lớn nhất mà mình nhận được từ bộ phim hoạt hình thứ 10 của Illumination chính là: "Chính những nỗi sợ hãi sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ. Và cuộc đời này luôn chưa đựng những bất ngờ, hãy luôn tự tin để đối mặt với tất cả những điều ấy...".