Phút Kinh Hoàng Tại El Royale

Bad Times at the El Royale

Bảy người lạ mặt không hẹn mà gặp tại một khách sạn tên El Royale, mỗi người mang theo một bí mật có liên quan đến khách sạn. Cuộc gặp mặt này liệu có giải đáp bí ẩn của từng người hay sẽ chôn vùi mãi mãi bí ẩn đó?

Khởi chiếu: 19/10/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Thriller, Horror, Science Fiction
Đạo diễn: Drew Goddard
Nhà sản xuất: Drew Goddard, Jeremy Latcham

Diễn viên

Chris Hemsworth

Billy Lee

Jeff Bridges

Father Daniel Flynn / Dock O'Kelly

Cailee Spaeny

Rose Summerspring

Cynthia Erivo

Darlene Sweet

Dakota Johnson

Emily Summerspring

Jon Hamm

Laramie Seymour Sullivan / Dwight Broadbeck

Lewis Pullman

Miles Miller

Nick Offerman

Felix O'Kelly

Mark O'Brien

Larsen Rogers

Manny Jacinto

Waring "Wade" Espiritu

Xavier Dolan

Buddy Sunday

Shea Whigham

Dr. Woodbury Laurence

Charles Halford

Sammy Wilds

Jim O'Heir

Milton Wyrick

Gerry Nairn

Reporter Paul Kraemer

Alvina August

Vesta Shears

London Morrison

Angela Harris

Bethany Brown

Florence Lemons

Rebecca Toolan

Helen Gandy

Hannah Zirke

Young Emily Summerspring

Billy Wickman

Hutch Summerspring

Charlotte Mosby

Young Rose Summerspring

William B. Davis

Judge Gordon Hoffman

Tally Rodin

Silvana "Millie" Melvin

Sophia Lauchlin Hirt

Annabell Czuchlewski

Jonathan Whitesell

Chris "Flicker" Grimes

Synto D. Misati

Norris "Roman" Kindel

Austin Abell

Young Miles Miller

Katharine Isabelle

Auntie Ruth Pugh

Sarah Smyth

Ginger Miller

Vincent Washington

Sergeant Renfro (uncredited)

Austin James

Soldier (uncredited)

James Quach

NVA Captain (uncredited)

Kate Gajdosik

Field Reporter (uncredited)

Xem thêm