Đánh giá của kkpham

kkpham 9

Một bộ phim mệt mỏi! Mệt mỏi thật sự! Mệt mỏi bởi vì phải tập trung coi dữ dội, mệt mỏi là do tay chân vỗ đành đạch tim đập rộn ràng miệng mồm chực trào chỉ muốn hú hét khi thấy tất cả tuổi thơ văn hóa pop cultures đập vô mặt. Và mệt mỏi bởi vì nín tè sợ đi ra bỏ mất cảnh hay. ;))) Phim này là must see Imax 3D nha các bạn. Chỉ có Imax 3D mới lột tả được hết cái hay của hiệu ứng và âm thanh. Còn nội dung ư? Chất miễn bàn. Easter eggs ngập mặt. Thích nhiều lắm. Nói chung là sẽ coi lại lần 2 đó.