Bài viết liên quan

Lật Mặt 6 - Buổi casting vỡ trận với hàng ngàn người tham gia dự tuyển

Tin điện ảnh · anan681 ·

Đây là buổi casting quy mô lớn nhất với số lượng đông đảo nhất từ trước đến nay của series Lật Mặt.