Good Will Hunting

Good Will Hunting

Gus van Sant’s film tells the story of a mathematically gifted young man, named Will Hunting, who’s on the search for his identity while ruthlessly eluding his fellow friends. His first introspective look at himself is achieved after meeting with the therapist Sean Maguire.


Thể loại: Romance, Drama, Indie
Đạo diễn: Gus Van Sant

Tin tức liên quan

Trước khi làm đạo diễn, Ben Affleck đã từng là soái ca vạn người mê

Trước khi làm đạo diễn, Ben Affleck đã từng là soái ca vạn người mê

SarahTran / 1 năm trước

Mặc cho từng bị nhiều người xem là “bình bông di động”, “kẻ thất bại của Hollywood” và hai lần nhận giải Mâm Xôi Vàng, nhưng nhờ tài năng và cố gắng, Ben Affleck đã trở thành người hùng của Hollywood.

Diễn viên

Robin Williams

Sean Maguire

Matt Damon

Will Hunting

Ben Affleck

Chuckie Sullivan

Stellan Skarsgard

Prof. Gerald Lambeau

Casey Affleck

Morgan O'Mally

Cole Hauser

Billy McBride

Matt Mercier

Barbershop Quartet #1

Ralph St. George

Barbershop Quartet #2

Rob Lynds

Barbershop Quartet #3

Dan Washington

Barbershop Quartet #4

Alison Folland

M.I.T. Student #1

Derrick Bridgeman

M.I.T. Student #2

Vik Sahay

M.I.T. Student #3

Xem thêm