Đánh giá của Hippooo

Hippooo 2

Bạn nào xem phim kinh dị the ring nổi tiếng rồi thế tốt nhất đừng xem phim này vì cốt truyện giống đến 80%!
Ai chưa xem thì phim này thực sự không sợ, nhận vật kinh dị dựng không đẹp!
Mặt tốt là cốt truyện dễ hiểu, khá tình cảm