Đánh giá của Nhung Nguyễn

Nhung Nguyễn 6

Nội dung đơn giản, dễ đoán, mạch phim nhẹ nhàng, khá chậm. Bối cảnh cũng đơn giản. Diễn viên đẹp.