Đánh giá của kkpham

kkpham 8

Một bộ phim choáng ngợp, đầy cảm xúc. Kết cấu phim mới lạ xem rất thích. Đặc biệt hiệu ứng hình ảnh của phim quả là một dấu ấn đáng nể.