Đánh giá của MH

MH 10

Như tựa đề, với những ai đã từng mơ mộng hoặc đang mơ mộng, "La La Land" là một xuất sắc và sẽ là "chất cháy" thổi bùng lên đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ cho tất cả mọi người.