Đánh giá Thám tử lừng danh Conan Episode "One": Ngày thám tử bị teo nhỏ