Đánh giá của shang25

shang25 10

một bộ phim đầu tiên của việt nam về rừng xanh rất hay