Đánh giá của HaiThanh25

HaiThanh25 10

Phim hay lắm, tình tiết bất ngờ, hài khúc đầu, khúc cuối rất là tâm trạng và cảm động, kết thúc buồn.