Đánh giá của Kippi

Kippi 8

Phim xen lẫn giữa hài và cảm động. phải nói khúc cuối nói về tình cảm gia đình hay đến phải khóc luôn