Đánh giá của CindyWang1307

CindyWang1307 1

Phim nhảm, không tôn trọng lịch sử, không tôn trọng nhà văn đã viết ra tác phẩm. Chó thì dàn dựng để được đóng chính. Không nên xem ạ