Đánh giá của Khiet

Khiet 8

Phim nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, không quá đau buồn như mình tưởng tượng.