Đánh giá của LeMinhBao

LeMinhBao 8

Cảm giác như sự kết hợp đặc biệt giữa "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam và phim "Bí mật phòng giam số 7" - một câu chuyện thật sự kỳ lạ và rất đẹp