Đánh giá của 221b

221b 8

Phim nhẹ nhàng, vui vẻ, dễ hiểu.
P/s: "ráng" ngồi lại hết nhạc sẽ còn 1 đoạn phim nhỏ.