Đánh giá của Hoàng Thị Minh Thư

Hoàng Thị Minh Thư 10

Phim hay nhe, coi tập trung từ đầu tới cuối luôn. Cảnh quay đẹp, ND okila lắmm