Đánh giá của smiles003

smiles003 7

Nội dung có cảm xúc. Nhưng nhiều đoạn hài lố quá. Vẫn nên thêm nhiều tình tiết hấp dẫn và bớt mấy cái lố và nhảm chút, nó làm giảm giá trị nội dung phim.