Đánh giá của techiesg

techiesg 6

Ý kiến riêng mình thấy nam chính đóng không hài hước. Các diễn viên khác thì chỉ tạm được thôi. Mình xem đến 2/3 phim rồi thôi không coi hết vì thấy nhạt.