Đánh giá của Trang Huynh

Trang Huynh 7

Tạm được. Cặp diệu nhi huỳnh lập tung hứng có duyên, Diễm My quá đẹp. Còn lại thì trước giơ ko thẩm thấu đc lối hài của VH, Bình Minh thì ko hợp vai...