Đánh giá của Chiller29

Chiller29 3

Phim đánh nhau là chính,còn lại ko có mạch phim,ko liền mạch,không có j mới về nội dung ngoài việc nhiều cảnh hành động mà cx hiểu ý nghĩa của phim.
Diễn viên thì quá xuất sắc