Đánh giá của rayinaw

rayinaw 10

Đầy đủ cung bậc cảm xúc, tình tiết hay, âm nhạc tạo cảm giác hồi hôp. Nói chung là hay