Đánh giá của ericxu

ericxu 10

phim hay nhất từ đầu năm đến giờ, nội dung lôi cuốn và twist bất ngờ xem khá hồi hộp, 10 điểm luôn <33