Đánh giá của Mộc Tiên

Mộc Tiên 10

Mình xem xong cảm xúc lúc lên lúc xuống. Rất thích con người và tính cách của chú Trần Tiến. Phim hay <3