Đánh giá của Hani Tran

Hani Tran 8

Nhạc phim hay, nội dung ý nghĩa, dễ thương, hình ảnh đẹp.
Phần đầu phim đẩy cảm xúc tiêu cực được lên cao trào để sau đó xây dựng sự thay đổi trong tính cách của bé nam.
Là một home movie nên xem.