Đánh giá của Nm6718

Nm6718 1

Phim quá dở , hú hú ầm ầm , chẳng có gì đặc sắc ! Thêm cái kết lãng nhách !