Đánh giá của anan681

anan681 10

Phim hay và siêu hài hước, vừa coi vừa hồi hợp. Tùy cảm nhận của viewer khác nhau, nhưng mình siêu thích và dự sẽ sí xem lại lần 2