Đánh giá của Lê Châu Anh

Lê Châu Anh 10

Phim rất hay, phân cảnh hành động hay, những cảnh gây cười hợp lý và có duyên.