Đánh giá của lê quốc định

lê quốc định 9

Khá hay, bộ phim truyền tải thông điệp mang tính cực kỳ nhân văn và thiết thực, bên cạnh đó cũng đưa ra một cái kết mở cho toàn bộ nhân vật. Ấn tượng nhất là cảnh mng cheer up cùng nhau đoạn cuối phim