Đánh giá của linhoppa49

linhoppa49 10

các pha hành động mạo hiểm rất là đã mắt cho dù nội dung phim có hơi lãng xẹt có pha thêm chút hài hài bựa bựa, diễn viên Vin Diesel ngầu trất hết chỗ nói. Nói chung phim hay