Đánh giá của 526728857837080

526728857837080 10

hát hay, vũ đạo giỏi, nội dung tạm ổn, nói chung vs 1 bộ phim ca nhạc việt nam thì xem cũng được